Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2017

Bruttokansantuote kasvoi 0,3 prosenttia vuonna 2015

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 0,3 prosenttia vuonna 2015 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan, aiemmin kasvuksi arvioitiin 0,2 prosenttia. Myös vuoden 2014 kansantalouden tilinpitoa tarkistettiin: bruttokansantuote pieneni 0,6 prosenttia aiemmin arvioidun 0,7 prosentin sijasta kansantalouden tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen seurauksena.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Tuotantoa kasvatti yksityisen kulutuksen ja investointien kasvu. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,5 prosenttia ja yksityisten investointien 2,6 prosenttia. Tuonnin volyymi lisääntyi 3,1 prosenttia ja viennin 2 prosenttia vuonna 2015.

Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2015. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 1 prosentin. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2 prosenttia vuonna 2015, ja volyymiltaan 1,6 prosenttia. Kotitalouksien säästämisaste vuonna 2015 oli 0,1 prosenttia eli kotitaloudet kuluttivat lähes kaiken mitä ansaitsivat. Kotitalouksien velkaantumisaste oli 124,5 prosenttia vuonna 2015.

Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta oli 59,8 prosenttia vuonna 2015 ja omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus 24,5 prosenttia.

Suurimmat tarkistukset kansantalouden tilinpidossa tehtiin Suomen ja ulkomaiden välisiin taloustoimiin. Viennin ja tuonnin lisäksi uusia tietoja saatiin erityisesti ulkomaisista omaisuustuloista ja -menoista. Sekä ulkomailta saadut että ulkomaille maksetut osingot kasvoivat huomattavasti. Vaihtotase parani merkittävästi, mutta oli edelleen 1,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2015 tarkentui 2,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tehtaattoman tuotannon käsittelyä kansantalouden tilinpidossa muutettiin. Tehtaattoman tuotannon marginaali eli nettomyynti ulkomailta ulkomaille kirjataan nyt tavaravienniksi aiemman palveluviennin sijaan (katso kohtaa: Muutoksia tässä tilastossa).

Vuoden 2016 ennakkotiedot julkaistaan kahdessa osassa. Bruttokansantuotetta, toimialojen tuotantoa ja kansantalouden tarjontaa ja kysyntää koskevat ennakkotiedot julkaistaan 1.3.2017 osana 4. vuosineljänneksen 2016 neljännesvuositilinpitoa. Sektoritilinpitoa koskevat ennakkotiedot julkaistaan 16.3.2017. Tällöin myös 1.3.2017 julkaistavat ennakkotiedot saattavat hieman tarkentua.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2005 - 2015*, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2015/vtp_2015_2017-01-31_tie_001_fi.html