Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2018

Bruttokansantuote kasvoi 2,6 prosenttia viime vuonna

Korjattu 29.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,6 prosenttia vuonna 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kasvu tarkentui hieman maaliskuun alussa julkaistuista tiedoista (oli 3,0 prosenttia). Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 224 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi reaalisesti 3,4 prosenttia.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia (Kuviota korjattu 29.3.2018)

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia (Kuviota korjattu 29.3.2018)

Kansantalouden kysyntä kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia. Kysyntää kasvattivat erityisesti investointien sekä viennin lisääntyminen. Investoinnit olivat 6,3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia, julkinen kulutus lisääntyi 1,3 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 7,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,5 prosenttia.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi peräti 17,5 prosenttia. Yritysten voittoja ennen verojen ja osinkojen maksua kuvaava yrittäjätulo kasvoi 10 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja noin 6 prosenttia vähemmän ja välittömiä veroja 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 8 miljardia euroa ylijäämäinen.

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten rahoitusasema oli miljardi euroa ylijäämäinen. Rahoituslaitosten korkokate (välilliset rahoituspalvelut) kasvoi hiukan ja palkkiotuotot kasvoivat runsaat kaksi prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä 0,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli yhdeksättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, ollen 1,3 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 3,9 miljardia euroa. Alijäämä oli 0,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot 29.3.2018.

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia (Kuviota korjattu 29.3.2018)

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia (Kuviota korjattu 29.3.2018)

Valtionhallinnon alijäämä oli 3,8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 5,8 miljardia euroa. Alijäämää pienensi muun muassa verotulojen 4,0 prosentin kasvu. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä eli nettoluotonotto supistui ennakkotietojen mukaan 0,2 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli miljardi euroa.

Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 2,4 miljardista 2,1 miljardiin euroon. Ylijäämä pieneni, koska maksettujen eläke-etuuksien kasvu oli suurempi kuin saatujen eläkemaksujen. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa ylijäämäisiä lähinnä valtiolta saatujen tulonsiirtojen kasvun takia.

Julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 18,6 prosenttia vuonna 2017, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna

Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 1,4 prosenttia

Kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 1,3 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia. Sosiaalietuudet kasvoivat 0,3 prosenttia muun muassa työeläkkeelle siirtyvien lukumäärä’ oli hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 0,8 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia. Investoinnit, lähinnä asuntoihin, lisääntyivät 8,9 prosenttia.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2017, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2018-03-16_tie_001_fi.html