Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2019

Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan kasvu oli 2,3 prosenttia. Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli 232 miljardia euroa. Kansantuotteen tarkentumiseen alaspäin vaikutti erityisesti yritysten tekemistä ostoista saadut vuositiedot, jotka kasvattivat välituotekäyttöä.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Myös vuoden 2017 laskenta on tarkentunut. Vuonna 2017 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,0 prosenttia, kun sen aiemmin arvioitiin kasvaneen 2,7 prosentilla. Bruttokansantuotteen käyvähintainen arvo pysyi maaliskuun julkaisun tasolla 224 miljardissa eurossa. Volyymin tarkentuminen johtui tuoterakenteen päivittymisestä.

Tarjonta

Tuotoksen arvo kasvoi 4,7 prosenttia 436 miljardiin euroon vuonna 2018. Tuotoksen volyymi oli 1,8 prosentin kasvussa ja tuotoksen hinta nousi 2,8 prosenttia. Välituotekäytön arvo kasvoi 5,8 prosenttia 236 miljardiin euroon. Välituotekäytön volyymi nousi 2,5 prosenttia.

Välituotekäyttö tarkentui tuotosta enemmän ylöspäin verrattuna maaliskuun laskentakierrokseen. Tästä johtuen bruttokansantuote käyvin hinnoin tarkentui alaspäin. Välituotekäytön laadinnan tietolähteet ovat nyt selvästi kattavammat kuin maaliskuun ennakkotiedoissa, koska neljännestietoja on täydennetty vuosiaineistolla. Myös liikevaihtotiedoista on saatu vuosiaineistoa osalle toimialoista.

Arvonlisäyksen arvo vuonna 2018 oli 200 miljardia euroa. Tuoteverojen arvo oli 33 miljardia ja tuotetukipalkkioiden 0,9 miljardia euroa. Näistä eristä laskettavan bruttokansantuotteen arvo oli 232 miljardia euroa.

Tuonnin arvon 7,6 prosentin kasvu nosti kokonaistarjontaa. Tavaratuonnin arvo nousi 7,2 prosenttia ja palvelutuonnin 8,4 prosenttia. Tuontihinnat nousivat 3,3 prosenttia ja tuonnin volyymi oli 4,1 prosentin kasvussa.

Kysyntä

Viennin arvo, 91 miljardia euroa, kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2018. Vientituotteiden hinnat nousivat 4,3 ja viennin volyymi kasvoi 1,1 prosenttia.

Suurimman kysyntäerän, yksityiset kulutusmenot, arvo kasvoi 3 prosenttia 125 miljardiin euroon. Julkisten kulutusmenojen arvo kasvoi 3,4 prosenttia 53 miljardiin euroon. Kulutusmenojen volyymi kasvoi yhteensä 1,8 prosenttia.

Investointien käypähintainen arvo kasvoi 5 prosenttia 53 miljardiin euroon. Investointien volyymi kasvoi 3 prosenttia. Erityisesti rakennusinvestoinnit olivat kasvussa. Varastojen muutos oli poikkeuksellisen suuri vuonna 2018. Varastojen arvo kasvoi 2,8 miljardia euroa ja ne kasvoivat useammalla toimialalla. Suurinta kasvu oli paperin, kartongin ja pahvin valmistuksen sekä laivojen ja veneiden rakentamisen toimialoilla.

Julkisyhteisöjen alijäämä edellisvuoden tasolla

Julkisyhteistöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto pysyi vuoden 2017 tasolla ja oli 1,8 miljardia alijäämäinen vuonna 2018. Alijäämä oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Valtionhallinnon alijäämä oli 2,8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,0 miljardia euroa. Alijäämää pienensi erityisesti verotulojen kasvu. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä kasvoi 2,0 miljardiin euroon.

Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi 2,0 miljardista 2,3 miljardiin euroon, vaikka työeläkelaitosten maksamien eläkkeiden määrä jatkoi kasvuaan. Ylijäämään lasketaan mukaan sijoitustuotot, mutta ei sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa ylijäämäisiä.

Julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 18,8 prosenttia vuonna 2018, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot kasvoivat

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot kasvoivat nimellisesti 4,1 prosenttia. Tähän vaikutti työllisyyden kasvu. Kotitalouksien kulutusmenot olivat 3,2 prosentin kasvussa ja kotitalouksien säästö oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Kotitalouksien säästämisaste oli -0,4 prosenttia.

Muutoksia tässä tilastossa

Kansantalouden tilinpidon ennakollisten tietojen laskentaan on tehty muutoksia. Samalla kesän julkaisuajankohta on aikaistunut noin kolme viikkoa. Näistä tarkemmin: Kansantalouden tilinpidon uudistettu tietosisältö ja julkaisuaikataulut 2019 .


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2018, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-06-20_tie_001_fi.html