Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2020

Bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia vuonna 2019

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,0 prosenttia vuonna 2019 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2018 kasvu tarkentui 1,6 prosenttiin ja sen toimialoittaiset tiedot julkaistiin nyt tarkalla toimialatasolla.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Tarjonta

Arvonlisäyksen käypähintainen arvo kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2019 ja oli 208 miljardia euroa. Tuoteverojen arvo oli 33 miljardia ja tuotetukipalkkioiden 1 miljardia euroa. Näistä eristä laskettavan bruttokansantuotteen arvo oli 240 miljardia euroa.

Tuonnin arvo kasvoi 2,5 prosenttia 95 miljardiin euroon. Tuonnin volyymi kasvoi 2,2 prosenttia.

Kysyntä

Viennin arvo kasvoi 6,4 prosenttia 96 miljardiin euroon vuonna 2019. Viennin volyymi kasvoi 7,2 prosenttia vientituotteiden hintojen laskiessa 0,7 prosenttia. Tavaravientiä nosti mm. vuonna 2019 ulkomaille luovutetut laivatilaukset. Muiden kysyntäerien osalta laivojen luovutus ulkomaille näkyi varastojen laskuna.

Suurimman kysyntäerän, yksityiset kulutusmenot, käypähintainen arvo kasvoi 2,0 prosenttia 126 miljardiin euroon. Julkisten kulutusmenojen arvo kasvoi 3,9 prosenttia 55 miljardiin euroon.

Investointien käypähintainen arvo kasvoi 1,8 prosenttia 57 miljardiin euroon. Investointien volyymi laski 0,8 prosenttia.

Kotitalouksien säästämisaste kääntyi positiiviseksi

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi reaalisesti eli hintamuutoksista puhdistettuna 1,8 prosenttia vuonna 2019. Oikaistuun käytettävissä olevaan tuloon lasketaan mukaan myös luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot, jotka voidaan tulkita kotitalouksille tarjotuiksi hyvinvointipalveluiksi. Näitä palveluita ovat julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat 1,9 prosenttia ja kotitalouksien säästö oli reilut 0,7 miljardia euroa (-0,5 miljardia euroa vuonna 2018). Säästämisaste oli 0,6 prosenttia.

Palkat ja työllisyys

Koko talouden palkkasumman ja työllisten kasvuvauhti hidastui vuonna 2019. Vuonna 2019 koko talouden palkkasumma kasvoi 3,1% edellisvuoteen verrattuna (4,6% vuonna 2018). Työllisten määrä puolestaan kasvoi 0,9% edellisvuoteen verrattuna (2,5% vuonna 2018). Työllisten tekemien työtuntien määrä kasvoi 0,8% vuodentakaiseen verrattuna (2,3% vuonna 2018). Ennakkotietojen mukaan työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut laskivat 1,4% verrattuna edellisvuoteen. Lasku selittyy edellisvuotta alhaisemmilla lakisääteisillä työnantajien sosiaalivakuutusmaksuprosenteilla.

Paikallishallinnon alijäämä kasvoi

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 2,7 miljardia euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,0 miljardia euroa. Alijäämä oli 1,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot 21.4.

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä sektoreittain suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä sektoreittain suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Valtionhallinnon alijäämä oli 2,8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,9 miljardia euroa. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,9 miljardiin euroon. Paikallishallinnon alijäämän kasvuun vaikutti julkisten kulutusmenojen ja investointien kasvu.

Työeläkelaitosten ylijäämä pysyi suurin piirtein edellisen vuoden tasolla 2,2 miljardissa eurossa. Työeläkelaitosten maksamien eläkkeiden määrä jatkoi kasvuaan, mutta myös kerätyt työeläkemaksut kasvoivat. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa ylijäämäisiä.

Vuoden 2018 tietojen tarkentuminen

Vuoden 2018 bruttokansantuotteen volyymin muutos tarkentui 1,6 prosenttiin aikaisemmin julkaistusta 1,7 prosentista. Yrityssektorin käypähintainen arvonlisäys tarkentui 0,6 miljardia alaspäin edellisestä laskentakierroksesta. Myös investointien luvut tarkentuivat.

Vuoden 2018 toimialoittaiset tiedot ja investoinnit julkaistiin nyt tarkalla toimialatasolla.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-03-16_tie_001_fi.html