Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2020

Bruttokansantuote kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2019 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Laajempi päivitys vuoden 2019 tietoihin tehdään 26.2., jolloin mukaan saadaan lopulliset yritysaineistot. Joulukuussa vuoden 2019 tiedot tarkentuivat lähinnä julkisen talouden sekä rahoituksen ja vakuutuksen osalta. Vuoden 2018 bruttokansantuotteen volyymi tarkentui 1,3 prosenttiin hintarakenteen tarkentumisen seurauksena (aikaisemmin 1,5 prosenttia). Vuodesta 2017 julkaistut tiedot ovat nyt lopullisia tarjonta- ja käyttötaulukoiden valmistuttua.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Vuoden 2019 tiedot ovat vielä ennakollisia mm. yritysaineistojen osalta. Nämä tiedot tarkentuvat ensi vuoden alkupuolella, jolloin yritysten lopullinen vuosiaineisto on käytettävissä. Vuoden 2019 osalta StatFin-tietokantataulukoiden julkaisutarkkuus on vielä lopullista karkeampi, koska tietojen ennakollisuus korostuu tarkemmalle tasolle mentäessä.

Joulukuun julkaisun yhteydessä olemme päivittäneet myös neljännesvuositilinpidon tietokantataulukot eurooppalaisen revisiopolitiikan mukaisesti. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 3,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna (aikaisemmin 3,3 prosenttia).

Paikallishallinnon nettoluotonotto kasvoi vuonna 2019

Paikallishallinnon nettoluotonotto eli alijäämä kasvoi selvästi 3,0 miljardiin euroon vuonna 2019 (2,0 miljardia vuonna 2018). Paikallishallinnon alijäämän kasvuun vuonna 2019 vaikutti julkisten kulutusmenojen ja investointien kasvu.

Tilastovuoden 2019 julkisyhteisöjen tiedot tarkentuivat nyt erityisesti paikallishallinnon osalta kuntataloustilaston lopullisen vuosiaineiston myötä. Kesästä paikallishallinnon nettoluotonotto tarkentui ylöspäin 3,0 miljardiin euroon (kesällä 2,8 miljardia), koska tulot tarkentuivat alaspäin menoja enemmän.

Paikallishallinnon tuotos ja välituotekäyttö tarkentuivat molemmat alaspäin, välituotekäyttö kuitenkin hieman enemmän. Tämän seurauksena käypähintaisen arvonlisäyksen kasvu tarkentui 2,8 prosentista 3,2 prosenttiin.

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten arvonlisäys laski vuonna 2019

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten käypähintainen arvonlisäys laski 6 prosenttia vuonna 2019. Rahoituksen toimialalla arvonlisäyksen laskuun vaikuttivat osaltaan kansainväliset yritysjärjestelyt.

Joulukuun julkaisun myötä vakuutussektorilla tuotos tarkentui välituotekäyttöä hieman enemmän alaspäin ja arvonlisäys laski. Rahoituslaitoksien välituotekäyttö tarkentui hieman alaspäin kasvattaen rahoituslaitoksien arvonlisäystä.

Vuoden 2019 tiedot julkaistaan helmikuussa tarkalla toimialatarkkuudella, kun lähteeksi saadaan tarkentuneet yritysten vuositiedot

Kansantalouden tilinpidossa julkaistaan 26.2.2021 tarkentuneet vuositiedot tilastovuodesta 2019. Ennen helmikuun julkaisua kolmannekseen kansantalouden tilinpidon vuoden 2019 yritystiedoista on käytetty indikaattoripohjaisia aineistoja, jotka kuvaavat luotettavammin tuotosta kuin välituotekäyttöä.

Kaksi kolmasosaa yritysten arvonlisäyksestä on laskettu käyttäen ennakkotietoja yritysten vuosiaineistoista. Tähän aineistoon liittyy nyt tavallista enemmän epävarmuutta. Vuosiennakkoaineiston kattavuus jäi normaalista, kun osa yrityksistä oli saanut tietojen toimittamiseen lisäaikaa koronakriisiin liittyen. Epävarmuus koskee erityisesti yritysten kulurakennetta.

Myös investointien laskennassa käytetty aineisto tarkentuu helmikuussa. Täydentyneisiin yritysaineistoihin perustuvat toimialoittaiset tiedot vuodelta 2019 julkaistaan 26.2.2021.

Neljännesvuositilinpito täsmäytetään samalla vuoden 2019 uusiin vuositietoihin.

Eurooppalainen revisiopolitiikka

Kansantalouden tilinpidon ennakolliset vuosijulkaisuajankohdat ovat vuodesta 2019 lähtien ajoitettu eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan suositusten mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuihin. Ennakolliset vuositiedot päivittyvät täten joka neljänneksellä ja ovat yhtenevät tilinpidon ja maksutaseen neljännesvuositietojen kanssa, noin 80 päivän viiveellä neljänneksestä. Neljännesvuositilinpito (QNA) julkaistaan ensin 60 päivän viiveellä ja täsmäytetään muihin tietoihin 80 päivän viiveellä.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, neljäs ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vuositilinpito Tapio Kuusisto 029 551 3318, Neljännesvuositilinpito Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-12-18_tie_001_fi.html