Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2021

Bruttokansantuote kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2019

Tilastokeskuksen tarkentuneiden tietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2019. Joulukuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan kasvu oli 1,1 prosenttia. Yritysaineistojen osalta vuoden 2019 tietoja on tarkennettu yritysten lopullisen vuosiaineiston valmistuttua. Myös ulkomaankaupan tiedot sekä kulutusmenolaskelmat ovat tarkentuneet.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Vuoden 2019 tarkentuneita tietoja on käytetty myös tänään 26.2 julkaistun neljännesvuositilinpidon laadinnassa.

Rakentamisen toimialalla kasvu hidastui vuonna 2019

Toimialoittain tarkasteltuna rakentamisen toimialalla arvonlisäyksen kasvu hidastui selvästi aikaisemmista vuosista ja toimialan volyymi kääntyi laskuun.

Elektroniikkateollisuudessa sekä tuotos että välituotekäyttö kasvoivat voimakkaasti liittyen palvelujen ulkomaankaupan kasvuun, mutta arvonlisäys kasvoi vain hieman. Tuotoksen ja välituotekäytön kasvu tarkentui alaspäin aiemmin julkaistusta.

Rahoituksen arvonlisäyksen selvään laskuun vuonna 2019 vaikuttivat kansainväliset yritysjärjestelyt.

Vuoden 2019 ulkomaankaupan tietojen tarkentuminen kansantalouden tilinpidossa ja maksutaseessa

Ulkomaankaupan tiedot revisioituivat merkittävästi vuoden 2019 osalta 26.2.2021 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa. Tarve korjaukseen havaittiin yritysten liikevaihdon ja kulujen tarkempien erittelyjen valmistuttua. Päivitetyt tiedot laskettiin kansantalouden tilinpidossa yritysten vuoden 2019 tilinpäätöksiin ja tuloslaskelmien erittelyihin perustuen.

Luvut on päivitetty 26.2.2021 julkaistuihin kansantalouden tilinpidon tietoihin ja päivittyvät myös maksutaseeseen sekä tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa - tilastoon 15.3.2021.

Merkittävin muutos oli palveluviennin vähentyminen 1,1 miljardilla eurolla sekä palvelutuonnin vähentyminen 0,7 miljardilla eurolla. Vastaavasti tavaravientiin kuuluvan tehtaattoman tuotannon myyntien ja ostojen tasoa kasvatettiin miljardilla eurolla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tavaraviennin tasoon, koska tehtaattoman tuotannon myynnit nettoutetaan suhteessa ostoihin. Vaikutus on nähtävissä tavaraviennin maajakauman merkittävinä muutoksina. Muutos ei vaikuta tavaratuontiin.

Kotitalouksien kulutusmenolaskelmat päivittyivät

Tarkentuneiden tuotantotililaskelmien myötä myös kotitalouksien kulutusmenolaskelmat päivitettiin. Suurin osa tiedoista oli laskettu lopullisiin aineistoihin perustuen jo aikaisemmin, mutta lukuihin tuli myös muutoksia. Muutokset eivät enimmäkseen olleet kovin suuria, ja kun niitä tuli kumpaankin suuntaan, niin yhteisvaikutus kulutusmenojen kokonaistasoon oli pieni.

Työeläkelaitosten omaisuustuloihin ja ulkomaiden ensituloon kohdistuu mahdollinen korjaustarve vuosille 2017-2020

Tilastokeskus ja Eurostat arvioivat työeläkelaitosten ulkomailta saatavan ensitulon käsittelyä. Mahdollinen korjaus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja se vaikuttaisi vuosien 2017-2020 tietoihin.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, tarkentuneet tiedot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2021-02-26_tie_001_fi.html