Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2021

Bruttokansantuote laski 2,8 prosenttia vuonna 2020

Bruttokansantuotteen volyymi laski 2,8 prosenttia vuonna 2020 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan (oli 2,9 prosenttia syyskuun julkaisussa). Koronakriisi vaikutti eri toimialoihin vaihtelevasti. Suuria laskijoita ovat mm. majoituksen ja ravitsemuksen sekä liikenteen toimialat. Joulukuun ennakkotiedoissa luvut ovat tarkentuneet lähinnä julkisen talouden aineiston osalta. Laajempi päivitys vuoden 2020 tietoihin tehdään 28.2.2022., jolloin mukaan saadaan lopulliset yritysaineistot.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Vuonna 2019 bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia (1,3 edellisellä laskentakierroksella). Vuoden 2019 julkaistut tiedot ovat nyt lopullisia tarjonta- ja käyttötaulukoiden valmistuttua. Panos-tuotostiedot vuodelta 2019 julkaistaan 20.1.2022.

Paikallishallinnon rahoitusasema oli lähes tasapainossa vuonna 2020

Paikallishallinnon (kunnat ja kuntayhtymät ym.) rahoitusasema oli vuonna 2020 pitkästä aikaa lähes tasapainossa ollen vain 156 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2019 nettoluotonanto oli 3,0 miljardia alijäämäinen.

Valtionhallinto osallistui paikallishallinnon koronapandemiasta koituviin kustannuksiin ja paikallishallinnon alijäämä koheni valtionosuuksien kasvun myötä. Valtion alijäämä oli 13,1 miljardia euroa vuonna 2020 ja 2,6 miljardia euroa vuonna 2019. Julkisyhteisöjen alijäämä oli kokonaisuudessa 13,2 miljardia euroa vuonna 2020.

Paikallishallinnon vuoden 2020 nettoluotonantoa koskevat tiedot ovat tarkentuivat hieman alaspäin (46 milj. euroa ylijäämäinen syyskuussa). Paikallishallinnon tiedot tarkentuivat, kun mukaan saatiin mm. kuntien ja kuntayhtymien tehtävittäiset käyttötalous- ja investointitiedot.

Vuoden 2020 tiedot julkaistaan helmikuussa tarkalla toimialatarkkuudella, kun lähteeksi saadaan tarkentuneet yritysten vuositiedot

Kansantalouden tilinpidossa julkaistaan 28.2.2022 tarkentuneet vuositiedot tilastovuodesta 2020. Ennen helmikuun julkaisua kolmannekseen kansantalouden tilinpidon vuoden 2020 yritystiedoista on käytetty indikaattoripohjaisia aineistoja, jotka kuvaavat luotettavammin tuotosta kuin välituotekäyttöä.

Kaksi kolmasosaa yritysten arvonlisäyksestä on laskettu käyttäen ennakkotietoja yritysten vuosiaineistoista.

Myös investointien laskennassa käytetty aineisto tarkentuu helmikuussa. Täydentyneisiin yritysaineistoihin perustuvat toimialoittaiset tiedot vuodelta 2020 julkaistaan 28.2.2022.

Neljännesvuositilinpito täsmäytetään samalla vuoden 2020 uusiin vuositietoihin.

Eurooppalainen revisiopolitiikka

Kansantalouden tilinpidon ennakolliset vuosijulkaisuajankohdat ovat vuodesta 2019 lähtien ajoitettu eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan suositusten mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuuhun. Ennakolliset vuositiedot päivittyvät täten joka neljänneksellä ja ovat yhtenevät tilinpidon ja maksutaseen neljännesvuositietojen kanssa, noin 80 päivän viiveellä neljänneksestä. Neljännesvuositilinpito (QNA) julkaistaan ensin 60 päivän viiveellä ja täsmäytetään muihin tietoihin 80 päivän viiveellä.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2020, neljäs ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3361, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-12-17_tie_001_fi.html