Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvaus

Menetelmäkuvaus sisältää bruttokansantuotteen (BKT) ja bruttokansantulon (BKTL) laadintamenetelmien kuvauksen sellaisena kuin ne Suomessa laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaan. Jokainen EU-maa on velvollinen laatimaan vastaavan kuvauksen ja tämä kuvaus on yhdenmukainen muiden EU-maiden kuvausten kanssa.

Menetelmäkuvaus käsittää vain käypähintaisten lukujen laskemisen selostamisen, ts. kiinteähintaisia (volyymi-, määrä-) menetelmiä ei käsitellä tässä asiakirjassa. Asiakirjassa käydään läpi kansantalouden tilinpidon laadinnan yleiskuvaus, laskentatavat eri lähtökohtien (tuotos, tulo, meno) mukaan, tilien tasapainotusmenettelyt, tietojen kattavuuden varmistaminen sekä kuvataan tärkeimmät käytetyt tietolähteet.

 


Päivitetty 10.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2022_2022-01-10_men_001_fi.html