Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 10.5.2016

Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta


Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 2015 edellisestä vuodesta lähes kaikilla koulutusasteilla. Eniten kasvoi alempien korkeakoulututkintojen määrä, 11 prosenttia. Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi 4 prosenttia ja tohtorintutkintojen määrä vajaan prosentin. Kaikkiaan tutkintoja suoritettiin 32 700.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2015

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2015

Yliopistotutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä 15 200, ylempiä korkeakoulututkintoja 15 500, lisensiaatintutkintoja 100 ja tohtorintutkintoja 1 900. Kaikista tutkinnon suorittajista 58 prosenttia oli naisia. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli yli 6 prosenttia, ylemmistä korkeakoulututkinnoista 10 prosenttia ja tohtorintutkinnoista 21 prosenttia.

Vuonna 2015 eniten tutkintoja suoritettiin kaupan ja hallinnon alalla ja humanistisella ja opetusalalla, molemmilla noin 28 prosenttia. Kolmanneksi eniten valmistui tekniikan ja liikenteen alalta, 18 prosenttia. Tohtoreita valmistui eniten luonnonvara-, tekniikan ja liikenteen ja sosiaali- ja terveysaloilta, kaikilta yli 400.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 6 100 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Aalto-yliopistossa 3 900 tutkintoa ja Turun yliopistossa 3 600 tutkintoa.

Vuonna 2014 lääkärien erikoistumiskoulutuksen tutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluivat erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkärikoulutukset. Vuodesta 2015 alkaen erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusta ei lueta asetuksen 56/2015 mukaan tutkintoon johtavaksi koulutukseksi. Siitä syystä lääkärien erikoistumiskoulutuksen tutkinnon suorittaneiden, uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden määrät (20, 15 ja 157) olivat vuonna 2015 selvästi alhaisemmat kuin vuonna 2014, jolloin vastaavat luvut olivat 580, 668 ja 4 365.

Yliopisto-opiskelijat

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden määrät vähenivät hieman, mutta tohtorikoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä kasvoi. Vuonna 2015 alemman korkeakoulututkinnon aloitti 17 300 ja ylemmän korkeakoulututkinnon 6 800 opiskelijaa. Tohtorintutkinnon aloitti 1 700 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015

Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 85 600 ja ylempää korkeakoulututkintoa 52 100 opiskelijaa. Jatkotutkinto-opiskelijoita oli 19 500, lisensiaattikoulutuksessa vajaa 1 300 opiskelijaa ja tohtorikoulutuksessa vajaa 18 300 opiskelijaa.

Vuonna 2015 eniten opiskelijoita oli kaupan ja hallinnon alalla, 27 prosenttia. Kaikista opiskelijoista humanistisella ja opetusalalla opiskelijoita oli lähes yhtä paljon, 25 prosenttia. Kolmanneksi eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 19 prosenttia. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 53 prosenttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu oli suurta. Humanistisella ja opetusalalla naisten osuus oli 75 prosenttia ja sosiaali- ja terveysalalla 67 prosenttia, mutta tekniikan ja liikenteen alalla vain 22 prosenttia.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 32 500 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, 18 100 opiskelijaa, ja Turun yliopistossa, 16 100 opiskelijaa. Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja tutkinnoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yop/2015/yop_2015_2016-05-10_tie_001_fi.html