Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016

Koulutusaste/koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 25 614 14 136 55,2 154 736 82 405 53,3 31 881 18 020 56,5
Kasvatusalat 2 769 2 300 83,1 14 146 11 610 82,1 3 550 2 946 83,0
Humanistiset ja taidealat 4 075 2 843 69,8 27 538 18 855 68,5 5 452 3 878 71,1
Yhteiskunnalliset alat 3 067 2 173 70,9 20 467 13 855 67,7 4 136 2 926 70,7
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 4 071 2 103 51,7 22 828 11 258 49,3 5 182 2 827 54,6
Luonnontieteet 2 600 1 336 51,4 15 651 7 684 49,1 2 798 1 508 53,9
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 2 242 499 22,3 13 795 2 534 18,4 2 284 458 20,1
Tekniikan alat 3 568 925 25,9 22 191 5 374 24,2 5 067 1 249 24,6
Maa- ja metsätalousalat 514 335 65,2 3 578 2 306 64,4 748 502 67,1
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 2 203 1 491 67,7 12 564 8 330 66,3 2 163 1 584 73,2
Palvelualat 505 131 25,9 1 978 599 30,3 501 142 28,3
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 16 610 9 309 56,0 81 265 41 758 51,4 14 426 8 065 55,9
Kasvatusalat 2 174 1 818 83,6 8 972 7 307 81,4 1 843 1 550 84,1
Humanistiset ja taidealat 2 950 2 056 69,7 14 838 10 082 67,9 2 585 1 821 70,4
Yhteiskunnalliset alat 1 966 1 435 73,0 10 397 6 913 66,5 1 893 1 311 69,3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2 722 1 293 47,5 13 073 5 870 44,9 2 428 1 258 51,8
Luonnontieteet 1 971 1 012 51,3 9 814 4 638 47,3 1 247 645 51,7
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 279 249 19,5 7 543 1 191 15,8 1 014 187 18,4
Tekniikan alat 2 182 545 25,0 11 230 2 298 20,5 2 300 547 23,8
Maa- ja metsätalousalat 359 240 66,9 1 828 1 125 61,5 331 219 66,2
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 716 581 81,1 2 561 2 034 79,4 552 470 85,1
Palvelualat 291 80 27,5 1 009 300 29,7 233 57 24,5
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 7 301 3 900 53,4 54 446 30 487 56,0 15 425 8 901 57,7
Kasvatusalat 508 418 82,3 4 012 3 422 85,3 1 589 1 308 82,3
Humanistiset ja taidealat 875 627 71,7 9 625 6 856 71,2 2 645 1 927 72,9
Yhteiskunnalliset alat 892 615 68,9 7 570 5 337 70,5 2 023 1 465 72,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 189 721 60,6 8 231 4 596 55,8 2 626 1 501 57,2
Luonnontieteet 444 228 51,4 3 721 2 014 54,1 1 187 685 57,7
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 827 216 26,1 4 802 1 035 21,6 1 114 243 21,8
Tekniikan alat 1 132 307 27,1 7 468 1 970 26,4 2 416 590 24,4
Maa- ja metsätalousalat 99 55 55,6 1 115 738 66,2 325 220 67,7
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 1 131 664 58,7 7 091 4 271 60,2 1 249 885 70,9
Palvelualat 204 49 24,0 811 248 30,6 251 77 30,7
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) Koulutusalat yhteensä 21 19 90,5 155 147 94,8 18 16 88,9
Maa- ja metsätalousalat 21 19 90,5 155 147 94,8 18 16 88,9
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 13 7 53,8 1 046 519 49,6 122 86 70,5
Kasvatusalat 0 0 - 40 29 72,5 6 6 100,0
Humanistiset ja taidealat 3 2 66,7 61 26 42,6 11 3 27,3
Yhteiskunnalliset alat 0 0 - 304 262 86,2 65 55 84,6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 7 2 28,6 102 55 53,9 7 6 85,7
Luonnontieteet 3 3 100,0 50 23 46,0 16 9 56,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 - 123 18 14,6 7 1 14,3
Tekniikan alat 0 0 - 344 88 25,6 6 3 50,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 2 0 0,0 2 1 50,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 0 0 - 20 18 90,0 2 2 100,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 669 901 54,0 17 824 9 494 53,3 1 890 952 50,4
Kasvatusalat 87 64 73,6 1 122 852 75,9 112 82 73,2
Humanistiset ja taidealat 247 158 64,0 3 014 1 891 62,7 211 127 60,2
Yhteiskunnalliset alat 209 123 58,9 2 196 1 343 61,2 155 95 61,3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 153 87 56,9 1 422 737 51,8 121 62 51,2
Luonnontieteet 182 93 51,1 2 066 1 009 48,8 348 169 48,6
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 136 34 25,0 1 327 290 21,9 149 27 18,1
Tekniikan alat 254 73 28,7 3 149 1 018 32,3 345 109 31,6
Maa- ja metsätalousalat 35 21 60,0 478 296 61,9 72 46 63,9
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 356 246 69,1 2 892 2 007 69,4 360 227 63,1
Palvelualat 10 2 20,0 158 51 32,3 17 8 47,1
1) Vuodesta 2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2016, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tau_001_fi.html