Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan. Ansiokäsitteistä keskeisimpiä ovat tehdyn työajan ansio säännölliseltä työajalta sekä tehdyn työajan ansio kokonaistyöajalta. Tuntipalkkatiedot kerätään yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa siten, että työnantajajärjestöt keräävät tiedot omilta jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskus järjestäytymättömiltä yrityksiltä. Tiedot kerätään pääasiassa viimeiseltä vuosineljännekseltä: palvelualoilla lokakuulta ja teollisuudessa koko vuosineljännekseltä. Maatalouden tuntipalkkatilasto perustuu Maaseudun työnantajaliiton jäseniltään keräämään aineistoon. Metsätyöntekijöiden palkkatiedot kuvaavat työntekijöiden, työtuntien määriä ja tehdyn työajan ansioita ja ansioiden muutoksia työalan, työsuhteen ja sukupuolen mukaan. Metsätyöntekijöiden palkkatilasto laaditaan Metsähallituksen, Metsäteollisuus ry:n ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n jäsenyritysten ja metsäkeskusten tiedoista.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/meta.html