Esimerkit

Esimerkkejä tuotannon ja työllisyyden aluetilien erillisselvityksistä

Esimerkki 1. Metsä- tai matkailuklusterin osuus alueellisesta tuotannosta määriteltynä tarkemmin kuin mitä perusaineisto mahdollistaa.

Esimerkki 2. Kuntasektorin tuotanto ja investoinnit alueittain julkisyhteisöjen COFOG-tehtäväluokituksen mukaisena.

Esimerkkejä räätälöidyistä aluetalouden indikaattoreista

Esimerkki 1. Arvonlisäyksen volyymi-indikaattorit Suomi = 100 ja 1995=100 on laajennettu koskemaan toimialoittaisia tai sektoreittaisia tietoja. Kotitalouksien tulokehityksen indikaattoreita Suomi = 100 ja 1995 = 100 tarkastelua on laajennettu koskemaan eri tulokomponentteja.

Esimerkki 2. Alueiden arvonlisäyksen, työllisyyden ja väestön vuosimuuksesta laskettavaa BTV-indikaattoria on laajennettu investointeja tai kotitalouksien tulokehitystä koskevin tiedoin.