Tilastotieteelliset menetelmäpalvelut

Tilastokeskuksen tilastotieteellisten menetelmäpalvelujen tehtävänä on tilastotuotannossa tarvittavien menetelmien kehittämiseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö, menetelmäkoulutuksen antaminen, tilastomenetelmällisen ja tilastotieteellisen tuen antaminen tilastotuotannolle ja empiiriselle tutkimukselle sekä Tilastokeskuksen tutkimuspalvelutoiminnan tukeminen.

Otossuunnitelmien laatiminen

Osallistumme vuosittain useiden otantatutkimusten suunnitteluun, käytännön toteutukseen ja havaintoaineistojen painottamiseen. Erikseen sovittavien toimeksiantojen perusteella asiantuntemuksemme on myös asiakkaiden käytössä.

Rekisteriaineistojen hyödyntäminen

Rekisteriaineistojen hyväksikäyttö on keskeinen osaamisalueemme. Korkealaatuisia rekisteriaineistoja on Suomessa paljon ja henkilötunnusjärjestelmä mahdollistaa tietojen tehokkaan käytön. Rekisteriaineistoja hyödynnettäessä tarvittava menetelmäosaamisemme on käytettävissänne.

Tilastojen laatu

Tilastokeskus on aktiivisesti mukana kehittämässä laatuindikaattoreita ja tilastojen laadun analysointia ja raportointia muiden Euroopan tilastovirastojen ja Eurostatin kanssa. Suomessa virallisille tilastoille (SVT) on määritelty laatukriteerit, jotka noudattavat Eurostatin laatukriteereitä.

Tilastollisen laadun osatekijöitä on kuvattu tarkemmin Laatua tilastoissa -käsikirjassa.

Koulutus

Järjestämme tilastollisiin tutkimusmenetelmiin ja otantamenetelmiin liittyvää koulutustaTilauskoulutuksesta voit lukea lisää sivulta Tilaa koulutusta.

Hinnoittelu

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Lisätietoja

Henri Luomaranta
s-posti: etunimi.sukunimi@stat.fi
p. 029 551 3595