Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskurin avulla voi tarkastella, paljonko tietyllä alueella on yritysten toimipaikkoja. Lukumääriä voi tarkastella

  • alueittain (postinumeroalue, kunta, muu kuntapohjainen alue kuten maakunta tai seutukunta)
  • toimialoittain
  • henkilöstön suuruusluokittain.

Aluerajaukset

Toimipaikkalaskurissa on kahdeksan taulukkoa:

Kunnittaisen toimipaikkalaskurin toimialan kaksinumerotason taulukosta löytyy aikasarja toimipaikkojen lukumääristä. Muiden taulukoiden tieto kertoo uusimman ajankohdan tilanteen.

Kunnittaisesta taulukosta on saatavana myös muut kuntapohjaiset aluejaot kuten maakunta ja seutukunta.

Mikä on toimipaikka?

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja yhdellä toimialalla toimiva, eli pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava, yksikkö. 

Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, ja joillakin niitä voi olla satoja. 

Jos yrityksellä on vain yksi toimipaikka, toimipaikka muodostaa yrityksen. Yrityksellä voi olla myös monta toimipaikkaa, esimerkiksi eri kunnissa tai eri toimialoilla. Silloin toimipaikka on selkeästi rajattava osa yritystä, ja toimipaikat yhdessä muodostavat yrityksen.

Käyttöohjeet

Toimipaikkalaskuri on PxWeb-tietokanta. Tietokanta sisältää kaksi taulukkoa, joita voi käyttää selaimella ja joista voi ladata tietoja esimerkiksi Excel-taulukkoon. Tutustu PxWeb-tietokantojen käyttöohjeeseen.

Toimipaikkalaskurin aineisto

Toimipaikkalaskurin sisältämät yritysten toimipaikkojen lukumäärät perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimipaikka-aineistoon. Aineisto sisältää liiketoiminnasta arvolisäverovelvollisten ja/tai työnantajina toimivien yritysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Maatilataloudesta ovat mukana työnantajina toimivat tilat.

Toimiala perustuu Toimialaluokitukseen 2008 (TOL 2008).

Päivitykset ja muutokset

Toimipaikkalaskuri päivitetään kuukausittain.  

Muutokset toimipaikkalaskurissa (04.12.2023)

Toimipaikkalaskurin kaksinumerotason kunnittaiseen taulukkoon on lisätty aikasarja. Aikasarja sisältää kuukausitason tiedot viimeisimmältä 9 kuukaudelta.

Jatkossa aikasarjassa säilytetään tiedot maksimissaan edelliseltä 24 kuukaudelta.

Toimipaikkalaskurin taulukoita on hajotettu toimialan tarkkuuden mukaan useampaan taulukkoon taulukoiden koon takia.