Ta kontakt

Beställningar, förfrågningar och uppdrag i anknytning till företagsregistret

Vi svarar gärna på alla era frågor om företagsuppgifter och ger mera information om våra tjänster.

Marja-Leena Karjalainen, tfn 029 551 2411
Virve Kokkonen, tfn 029 551 3701

Förfrågningar om företagens bokslutsuppgifter

Katja Äijö, tfn. 029 551 2659
Jukka Saarikoski, tfn. 029 551 3420

E-post: yrek@stat.fi
Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@stat.fi

Postadress:
Statistikcentralen, företagsregistret
00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors

Arbetsställekoder, adressändringar och val av näringsgren

Om du behöver en arbetsställekod, vill göra en adressändring eller behöver hjälp med att välja företagets näringsgren, skicka e-post till adressen yritys.rekisteri@stat.fi. Våra experter tar kontakt med dig. 

Du kan använda näringsgrensindelningen som hjälp vid valet av näringsgren.

Senast uppdaterad 29.9.2022