Artikkelit ja blogikirjoitukset

 

19.2.2018HENRI LUOMARANTA JA JARKKO NIEMISTÖ

Menestyvätkö ulkomaalais­taustaiset yritykset Suomessa?

Maahanmuutto puhuttaa moni­muotoistuvassa Suomessa. Ei ihme, sillä ulkomaalais­taustaisten määrä on kolmin­kertaistunut vuosi­tuhannen vaihteesta vuoteen 2016 noin 365 000 henkeen.

Sosiaalisten näkökulmien lisäksi voidaan tarkastella vaikutuksia elinkeino­elämään. Uudet suomalaiset ovat potentiaalisia palkan­saajia yrityksissä tai parhaimmillaan yrittäjinä luovat kokonaan uusia työ­paikkoja.

Koko artikkeli

 

16.2.2018Tero Luhtala

Ulkomaalaistaustaisten yritysten määrä kasvoi taantumassakin​

Vuosien 2013 ja 2016 välillä ulkomaalaistaustaisten yritysten määrä lisääntyi miltei 9 prosenttia. Samaan aikaan kaikkien yritysten toimipaikkojen määrä hieman väheni.

Koko artikkeli

 

16.11.2017Merja Kiljunen & Jarkko Niemistö

Kuntokeskusten kärkikymmenikköön on tunkua

Niin kuin yrityskentässä yleensäkin myös kuntosali­bisneksessä yritykset onnistuvat parantamaan asemaansa laajentamalla toimintaansa, yritys­ostoin, hinta­kilpailulla ja hyvällä asiakas­palvelulla.

Koko artikkeli

 

19.10.2017Merja Kiljunen ja Jarkko Niemistö

Kuntosalibisneksessä vain harva yritys on rautaa

Suomen on viime vuosina vallannut kuntoilu­buumi, ja terveelliseen elämän­tapaan liittyvät palvelut ovat saaneet mediassa runsaasti huomiota. Osansa ovat saaneet myös kunto­keskukset, joiden määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti.

Koko artikkeli

 

27.6.2017TERO LUHTALA

Ulkomaalaisomisteiset pienet kasvuyritykset rekrytoivat eniten kaudella 2012–2015

Suomessa oli kaikkiaan 3 207 pientä kasvuyritystä, ja niiden henkilöstö viisin­kertaistui 26 550:een kaudella 2012–2015. Nopeinta henkilöstön määrän kasvu oli ulkomaalais­omisteisissa yrityksissä.

Koko artikkeli

 

21.6.2017JARKKO NIEMISTÖ

Suurempien kasvuyritysten kannattavuus huipussaan

Kasvu­yrityksiä voidaan mitata monella tapaa, ja usein on perusteltua käyttää erilaisia määrittelyitä kasvun mittaamiselle. OECD:n ja Eurostatin määritelmän mukaan kasvua mitataan neljän vuoden periodeilla.

Koko artikkeli

 

16.3.2016TERO LUHTALA

Kotimaan markkinoilla pitäytyneiden yritysten liikevaihto kasvanut eniten

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kaikkien, yhteensä 270 281 yrityksen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu oli nopeinta kaivos­toiminnassa ja louhinnassa sekä rakentamisen toimialalla, joissa molemmissa liikevaihto kohosi noin 10 prosenttia vuoden­takaisesta.

Koko artikkeli

 

3.11.2016TERO LUHTALA

Yhä useampi palvelualan yritys jakaa tukieurojen pottia

Kaikkiaan 19 409 Tilastokeskuksen yritystieto­palveluun sisältyvien toimialojen yritystä sai vuonna 2014 toimintaansa avustuksia ja tukia kuten investointi-, tutkimus- ja tuotekehitys- tai käynnistys­avustuksia sekä kansain­välistymis- ja työllistämis­tukia.

Koko artikkeli

 

31.08.2016TERO LUHTALA

Palvelutoimialoilla pärjätty parhaiten

Yritysten kehitys eri toimialoilla on vuodesta 2011 vuoteen 2014 on ollut varsin vaihtelevaa. Myönteisintä kehitys on ollut palvelualoilla: kuljetuksen ja varastoinnin, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen aloilla sekä henkilöstön määrä, liikevaihto että palkkasumma ovat kasvaneet, jalostusarvo on noussut ja yritysten tuottavuus parantunut.

Koko artikkeli

 

30.06.2016TERO LUHTALA

Etelä-Karjala haavoittuvin viennin vaihteluille

Yritysten osallistuminen globaaleille markkinoille vaihtelee maakunnittain suuresti vienti­kohteiden ja yritys­rakenteen osalta. Maailman­laajuiset suhdanteet ja ulkomaan­kaupan vaihtelu vaikuttavatkin alueilla eri tavoin. Erityisen altis alue on globaalien markkinoiden kehitykselle, mikäli sen työllisyys on harvojen suur­yritysten varassa.

Koko artikkeli

 

2016VAN BEVEREN, LUPPES ET AL.

Statistics on enterprise survival and growth prospects between 2008 and 2012

This article uses data from the 2015 European microdata linking project. The novelty of these microdata sets is that they follow a group of enterprises that existed in 2008 over the time period 2008-2012. It therefore offers a dynamic view on how this period, which included the economic crisis, affected the survival and growth prospects of various types of enterprise.

Koko artikkeli Eurostatin verkkosivuilla

 

22.03.2016TERO LUHTALA

Konsernisuhteella iso rooli yrityksen merkitykselle taloudessa

Keskisuuret konserniyritykset paitsi työllistävät, myös tuottavat huomattavasti enemmän liikevaihtoa kuin riippumattomat yritykset. Konsernisuhteilla onkin iso rooli analysoitaessa kokoluokiltaan erilaisten yritysten merkitystä taloudessa.

Koko artikkeli

 

2015 Airaksinen, Luomaranta ET AL.

Statistics on small and medium-sized enterprises

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a focal point in shaping enterprise policy in the European Union (EU). The European Commission considers SMEs and entrepreneurship as key to ensuring economic growth, innovation, job creation, and social integration in the EU.

Koko artikkeli Eurostatin verkkosivuilla

 

2015Jensen, Nielsen ET AL.

Statistics comparing enterprises which trade internationally with those who do not

Economic globalisation and the participation of enterprises in international trade in goods are important drivers for economic growth. Evidence to demonstrate this is vital for designing policy. Research has shown that international traders differ substantially from domestic enterprises.

Koko artikkeli Eurostatin verkkosivuilla