Kasvuyritykset

Kasvuyritystilastot sisältävät tietoa Suomen kasvuyritysten osuudesta, kannattavuudesta, nuorista kasvuyrityksistä sekä kasvun taustoista. Tiedot tuotetaan seutukunnittain, maakunnittain ja ELY-keskusalueittain koko maan tasoisesti.

Kasvuyritystilaston avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten kasvuyritysten henkilöstö tai liikevaihto on kehittynyt kasvukaudella?
 • Miten kehitys eroaa toimialoittain ja alueittain Suomessa?
 • Poikkeaako kasvuyritysten kannattavuus muista vertailuryhmän yrityksistä?
 • Kuinka yleisiä nuoret kasvuyritykset ovat Suomessa?
 • Mikä osuus nuorilla kasvuyrityksillä on kaikista kasvuyrityksistä?
 • Kuinka moni kasvuyritys kuuluu konserniin? Kuinka suuri osuus näillä on kasvuyritysten henkilöstön kasvusta?
 • Kuinka suuri osuus kasvuyrityksistä ja niiden henkilöstöstä on ulkomaisessa omistuksessa?

Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Kuviossa on kuvattuna pienten kasvuyritysten lukumäärä kasvukauden lopussa vuonna 2018. Kasvuyritykseksi on luettu yritykset, joiden henkilöstömäärä oli kasvukauden alussa alle 10 henkeä ja jotka kasvattivat kasvukaudella henkilöstömääräänsä vähintään keskimäärin 10% vuodessa. Kasvuyrityksiä oli kasvukaudella selvästi eniten Uudellamaan ely-alueella ja vähiten Ahvenamaan ely-alueella.

Kasvuyritysten lukumäärä Ely-keskuksittain kasvukauden lopussa 2015-2018

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot ELY-keskuksittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
ELY-keskus
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset ELY-keskuksittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
ELY
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot ELY-keskuksittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
ELY-keskus
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset ELY-keskuksittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
ELY
(17 arvoa)
ELY-keskukset yhteensä, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Pienet yritykset henkilöstömäärän kasvuluokan mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Henkilöstömäärän kasvuluokka
(8 arvoa)
Ei kasvua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai enemmän, Kasvuyritykset yhteensä
Tiedot
(4 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstömäärän muutos

Kasvuyritykset: Pienet yritykset henkilöstömäärän kasvuluokan mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Henkilöstömäärän kasvuluokka
(8 arvoa)
Ei kasvua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai enemmän, Kasvuyritykset yhteensä
Tiedot
(4 arvoa)
Yritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstömäärän muutos

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot toimialan, kokoluokan, kasvuvauhdin ja iän mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(9 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstön lkm kasvu per yritys, Liikevaihto yhteensä kauden alu...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset toimialan ja iän mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot toimialan, kokoluokan, kasvuvauhdin ja iän mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(9 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstön lkm kasvu per yritys, Liikevaihto yhteensä kauden alu...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset toimialan ja iän mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Yrityksen ikä kauden lopussa
(3 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Nuoret (enint. 5v.), Muut kasvuyritykset
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvun taustatekijät

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Yritysjärjestely, Kotimainen konserni, Ulkomaalaisomisteinen konserni, Aito kasvu
Tiedot
(11 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärä per yritys kauden alussa, Henkilöstömäärä per yri...

Kasvuyritykset: Pienten kasvuyritysten kasvun taustatekijät

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Yhteensä, Konsernisuhde, Ulkomaalaisomisteinen, Yritysjärjestely, Aito kasvu
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvun taustatekijät

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Kasvuyritykset yhteensä, Yritysjärjestely, Kotimainen konserni, Ulkomaalaisomisteinen konserni, Aito kasvu
Tiedot
(11 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärä per yritys kauden alussa, Henkilöstömäärä per yri...

Kasvuyritykset: Pienten kasvuyritysten kasvun taustatekijät

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Kasvun taustatekijät
(5 arvoa)
Yhteensä, Konsernisuhde, Ulkomaalaisomisteinen, Yritysjärjestely, Aito kasvu
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot maakunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset maakunnittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot maakunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset maakunnittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Maakunta
(20 arvoa)
Maakunnat yhteensä, Ahvenanmaa - Åland, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Ka...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot seutukunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset seutukunnittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Kasvuyritykset: Kasvuyritystiedot seutukunnittain toimialan, kokoluokan ja kasvuvauhdin mukaan

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Toimiala
(15 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivannaistoiminta, C Teollisuus, D,E Energia, F Rakentaminen, G Kauppa, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemist., J Informaatio ja viestintä, L Kiint...
Kokoluokka
(3 arvoa)
Vähintään 3 hlöä, Vähintään 5 hlöä, Vähintään 10 hlöä
Kasvuvauhti
(4 arvoa)
10 %, 20 %, 30 %, 100 %
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(10 arvoa)
Kasvuyritysten määrä, Kasvuyritysten lkm muutos ed. kasvukauteen, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa, Henkilöstön lkm muutos, Henkilöstömäärän muutos-%...

Kasvuyritykset: Pienet kasvuyritykset seutukunnittain

Muuttuja Muuttujan arvot
Kasvukausi
(3 arvoa)
2011_2014, 2012_2015, 2013_2016
Seutukunta
(71 arvoa)
Seutukunnat yhteensä, Etelä-Pirkanmaa, Forssa, Haapavesi-Siikalatva, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Itä-Lappi, Jakobstadsregionen, Joensuu, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Järviseutu, Kajaani,...
Tiedot
(3 arvoa)
Kasvuyritysten lukumäärä, Henkilöstö yhteensä kauden alussa, Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Yleiskuvaus

Kasvuyritys-tietokanta kuvaa kasvuyritysten kehitystä kolmivuotisella kasvukaudella. Tietojen avulla voi seurata kasvuyritysten lukumäärien, henkilöstön ja liikevaihdon muutoksia kasvukaudella. Tietojen käyttäjä pystyy tarkastelemaan kasvuyritysten joukkoa valitsemalla eri vaihtoehdoista yritysten henkilöstömäärän kasvuvauhdin tai henkilöstömäärän kokoluokan lähtötilanteessa. Kasvuyritykset luokitellaan edelleen tarkemmin kasvun taustatekijöiden perusteella. Tällöin kasvuyritykset on jaoteltu muun muassa kotimaisiin ja ulkomaisiin konserniin kuuluviin sekä yritysjärjestelyiden osapuolina olleisiin yrityksiin. Lisäksi kasvuyritystiedot mahdollistavat kasvuyritysten seurannan yritysten iän perusteella.

Yleisimmän määritelmän mukaan kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. Kasvuyritystilastot tuotetaan seutukunnan, maakunnan ja ELY-keskusalueen tasolla.

Palveluun kuuluu myös pienten kasvuyritysten tiedot erillisinä taulukoina. Pieneksi kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa enintään kolme henkilöä ja kasvaa vähintään kolmella henkilöllä kasvukauden loppuun mennessä. Pienistä kasvuyrityksistä esitetään kasvuyritysten lukumäärä sekä henkilöstö kasvukauden alussa ja lopussa.

Käsitteet

Kasvuyritysten määrä

Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella kasvukauden ensimmäisenä vuonna.

Kasvuyritysten lukumäärän muutos edelliseen kasvukauteen

Kasvuyritysten lukumäärän muutos peräkkäisten kasvukausien välillä.

Henkilöstö yhteensä kauden alussa

Yritysten henkilöstömäärä.

Henkilöstö yhteensä kauden lopussa

Yritysten henkilöstömäärä.

Henkilöstön lukumäärän muutos

Henkilöstö yhteensä kauden lopussa - Henkilöstö yhteensä kauden alussa

Henkilöstömäärän muutos, %

(Henkilöstö yhteensä kauden lopussa - Henkilöstö yhteensä kauden alussa) / Henkilöstö yhteensä kauden alussa * 100

Liikevaihto yhteensä kauden alussa

Yritysten vuosiliikevaihto.

Liikevaihto yhteensä kauden lopussa

Yritysten vuosiliikevaihto.

Liikevaihdon muutos

Liikevaihto yhteensä kauden lopussa - Liikevaihto yhteensä kauden alussa

Liikevaihdon muutos, %

(Liikevaihto yhteensä kauden lopussa - Liikevaihto yhteensä kauden alussa) / Liikevaihto yhteensä kauden alussa * 100

Henkilöstön lukumäärän kasvu per yritys

Henkilöstön lukumäärän muutos / Kasvuyritysten määrä

Liikevaihdon kasvu per yritys

Liikevaihdon muutos / Kasvuyritysten määrä

Kasvukausi

Kasvukausi on neljän vuoden pituinen.

Toimiala

Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta rajataan pois yritystalouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus.

Kokoluokka

Yrityksen kokoluokka henkilöstömäärän mukaan kasvukauden alussa. Kokoluokat ovat vähintään 3 henkilöä, vähintään 5 henkilöä ja vähintään 10 henkilöä.

Kasvuvauhti

Yrityksen henkilöstön kasvuvauhti keskimäärin kasvukauden aikana. Kasvuvauhdit ovat 10 %,
20 %, 30 % ja 100 %.

Kasvun taustatekijät

Tilasto luokittelee kasvuyritykset taustatekijöiden mukaan yritysjärjestelyn osapuolena oleviin, kotimaisesti sekä ulkomaisesti omistettuihin konserneihin ja aidon kasvun kasvuyrityksiin. Ulkomaalaisomisteiseksi yritykseksi katsotaan yritykset, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa. Aidon kasvun yrityksiin luetaan ne kasvuyritykset, joilla ei ole konsernisuhdetta tai yritysjärjestelyjä kasvukauden aikana.

Yrityksen koko

Tilasto luokittelee yritykset konserniyrityksiin ja ei konsernisuhdetta omaaviin yrityksiin. Lisäksi voidaan tarkastella kaikkien yritysten tietoja yhteensä, konsernisuhteesta riippumatta.

Yrityksen ikä kauden lopussa

Kasvuyritykset luokitellaan yrityksen iän mukaan enintään 5 vuotta toimineisiin ja tätä vanhempiin.

Alue

Aluetasona ovat ELY-keskusalue, seutukunta ja maakunta. Vertailutietona tuotetaan vastaavat tiedot myös koko maan tasolla.

Henkilöstömäärän kasvuluokka

Henkilöstömäärän kasvuluokka kuvaa pienten kasvuyritysten henkilöstömäärän kasvua kasvukauden aikana. Kasvuluokat ovat:

 • Ei kasvua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 tai enemmän

Tietosuoja

Tilastossa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavana ajankohtana alle 3. Niin sanottu toissijainen suojaus saattaa peittää tietoja muiltakin osin, jos suojatun luokan tiedot ovat suojauksen jälkeen edelleen pääteltävissä muiden ei-suojattujen luokkien tietojen perusteella.

LISÄÄ TEKSTIT TÄHÄN