Nyheter 11.2.2021

Markus Sovala generaldirektör för Statistikcentralen

Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen för viss tid på fem år fr.o.m. 1.3.2021. Sovala övergår till uppdraget som generaldirektör från posten som samordnare för finansministeriets ekonomiska politik. Marjo Bruun, som i nio år var generaldirektör för Statistikcentralen, gick i pension i slutet av januari.

Markus Sovala

Markus Sovala Bild:Tommi Tolkki, finansministeriet

”Informationens strategiska betydelse har ökat på grund av digitaliseringen, eftersom den nu genererar mer funktionella fördelar. Statistikcentralen är en stor aktör inom informationsbranschen och en av världens äldsta och mest uppskattade statistikinrättningar. Det är väldigt intressant att få leda ett lag som består av toppexperter. Företagen har mycket information – förhoppningsvis hittar vi gemensamma intressen. En viktig utvecklingsinriktning är dessutom att skapa team med andra digitala myndigheter och informationsmyndigheter också på regional nivå ", säger Sovala.

Enligt Sovala har man under de nuvarande undantagsförhållandena lärt sig mycket nytt om arbete och om hur arbete utförs: "Distansarbete och arbete på flera platser kommer säkert att förbli praxis i större utsträckning än tidigare. Vi har en fin möjlighet att kombinera arbete och fritid på ett smidigare sätt än tidigare – låt oss ta vara på det.”

Sovala arbetar för närvarande som samordnare för finansministeriets ekonomiska politik. Före det har Sovala bland annat arbetat som förändringsledare vid Nylands förbund, som avdelningschef för finansministeriets ekonomiska avdelning och som biträdande budgetchef vid finansministeriet, som rådgivare vid Världsbanken och som programdirektör vid handels- och industriministeriet.

Statistikcentralen är ett ämbetsverk som hör till Finansministeriets förvaltningsområde och vars uppgift är att sammanslå information till statistik och informationstjänster för medborgarna, företag, den offentliga förvaltningen och forskningsverksamheten. Statistikcentralen målsättning är att utvecklas från att vara en producent av statistik till en leverantör av verkningsfull information och tillika stöda en allt effektivare användning av tillförlitlig information. Vid Statistikcentralen arbetar omkring 800 experter på olika områden.

Förfrågningar: kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo tfn 029 551 3025