Uutisia 6.2.2024

Puolueettomuus ja luotettavuus ovat Tilastokeskuksen valtteja

Taloustutkimuksen tekemän asiakastutkimuksen mukaan tiedonkäyttäjät pitävät Tilastokeskuksen tietoja puolueettomina ja luotettavina. Tietojen koetaan myös kuvaavan tärkeitä ilmiöitä. Kaikkiaan Tilastokeskuksen toiminta sai vastaajilta kouluarvosanan 8,6. Tämä on tähän mennessä korkein arvosana, jonka Tilastokeskus on saanut joka toinen vuosi toteutettavasta asiakastutkimuksesta. 

Käyttäjien vastauksissa nousevat esille toiveet saada yhä ajantasaisempaa tilastotietoa ja myös lisää alueellista tietoa. Lisäksi vastaajat toivovat, että Tilastokeskus viestisi toiminnastaan ja osallistuisi tilastojen kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun nykyistä enemmän.

”Tilastokeskuksen asiantuntijat tekevät töitä luotettavan tiedon puolesta, joten asiakkailta saatu palaute ilahduttaa meitä. Tavoitteenamme on tuoda valtavasta tietotarjonnasta esiin eri käyttäjäryhmien tarvitsemaa tietoa kiinnostavalla tavalla ja kannustaa myös asiantuntijoita ja johtajiamme viestimään aktiivisesti Tilastokeskuksen toiminnasta ja palveluista”, kertoo Tilastokeskuksen viestintäjohtaja Hanna Ikäheimo.

Taloustutkimus toteutti asiakastutkimuksen verkkopaneelina, ja siihen vastasi runsaat 400 Tilastokeskuksen tiedonkäyttäjää.

Mainetutkimus: vahvuuksina palvelut ja vastuullinen toimintatapa

Myös Luottamus ja Maine -tutkimus kertoo, että Tilastokeskuksen maine on suuren yleisön silmissä hyvällä tasolla. Kokonaisarvosana kipusi hieman edellisestä vuodesta ja oli nyt viisiportaisessa asteikossa 3,62. Kaikkien julkishallinnon organisaatioiden joukossa Tilastokeskus sijoittui sijalle 16.

Kyselyyn vastanneista suurin osa tunnistaa Tilastokeskuksen. Suuri osa vastaajista suhtautuu Tilastokeskuksen toimintaan myönteisesti tai erittäin myönteisesti. 

”Tutkimustulokset kertovat, että suuri yleisö kuulee mielellään Tilastokeskuksen kantoja ja luottaa niihin. Luotettava tieto on yksi demokraattisen yhteiskunnan perusasioita, jota haluamme työllämme edistää”, Ikäheimo sanoo.

Tutkimuksen mukaan Tilastokeskuksen vahvuuksia ovat sen yhteiskunnalle tarjoamat palvelut sekä hallinto ja vastuullinen toimintatapa. Maineen kehitysmahdollisuuksia tunnistettiin johtamisen, innovaatioiden ja vuorovaikutuksen osa-alueilla.

T-Median tekemässä julkishallinnon Luottamus ja Maine -tutkimuksessa Tilastokeskuksen tunnettuutta arvioi kaikkiaan noin 970 vastaajaa. Näistä tarkemmin Tilastokeskusta arvioi runsaat 200 vastaajaa. 

Lisätietoja: 
Viestintäjohtaja Hanna Ikäheimo p. 029 551 3025  (Luottamus ja Maine-tutkimus)
Kehittämispäällikkö Satu Elho p. 029 551 2994  (asiakastutkimus)