30.3.2004

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Riitta Forsman (09) 1734 3240
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssien määrä jälleen laskuun

Vuoden 2003 aikana pantiin vireille 2 769 konkurssia, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä kääntyi jälleen laskuun edellisvuoden pienen nousun jälkeen. Vuonna 2002 konkurssien määrä nousi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssien määrä väheni rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla. Eniten konkurssien määrä väheni rakentamisessa, lähes 13 prosenttia edellisvuotisesta. Kaupan päätoimialalla konkurssien määrän väheneminen johtui moottoriajoneuvojen kaupan ja korjauksen, huollon ja polttoaineiden vähittäismyynnin toimialan konkurssien vähenemisestä. Alalla pantiin vireille 81 konkurssia, mikä on 40 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä lisääntyi vuonna 2003 kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen, maa- ja metsätalouden, muiden palveluiden sekä teollisuuden päätoimialoilla.

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui tammi-joulukuussa 2003 kaikkiaan 11 000 työpaikkaa, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Vireille pannut konkurssit 1986-2003

kuva

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä lisääntyi

Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-joulukuussa 4 281 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 1 479 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty kaikkiaan 77 000.

Vuonna 2003 vahvistettiin käräjäoikeuksissa 3 188 yksityishenkilön velkajärjestelyohjelmaa. Kaikkien velkojen yhteismäärä vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 640 miljoonaa euroa. Tyypillisessä vahvistetussa maksuohjelmassa oli velkojen kokonaismäärä 69 000 euroa.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vireille pannut konkurssit toimialoittain 2003 ja 2002

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Konkurssit 2003 Konkurssit 2002
Konkurssiin haetut yritykset ja yrittäjät 2 714 2 807
- Maa-, metsä- ja kalatalous 54 51
- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 394 388
- Rakentaminen 459 527
- Kauppa
- joista moottoriajon. kauppa, korjaus jne.
524
81
553
121
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 177 200
- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi yht. 207 190
- Muut palvelut yht. 614 596
- Toimiala tuntematon 285 302
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 55 78
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 2 769 2 885

Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2003 ja 2002

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Konkurssit
2003
Konkurssit
2002
Uusimaa 956 940
Itä-Uusimaa 36 42
Varsinais-Suomi 232 293
Satakunta 115 128
Kanta-Häme 68 69
Pirkanmaa 203 223
Päijät-Häme 107 110
Kymenlaakso 74 93
Etelä-Karjala 52 41
Etelä-Savo 81 73
Pohjois-Savo 98 92
Pohjois-Karjala 44 49
Keski-Suomi 129 112
Etelä-Pohjanmaa 123 136
Pohjanmaa 104 103
Keski-Pohjanmaa 42 56
Pohjois-Pohjanmaa 182 199
Kainuu 37 34
Lappi 73 85
Ahvenanmaa 13 7
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 2 769 2 885

Lähde: Konkurssitiedote 2/2004. Tilastokeskus
Aikasarjat vireille pannuista konkursseista ja yrityssaneerauksista päätoimialoittain saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.