Kaupan toimialakatsaus IV/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihto kasvaa yhä ripeästi
  3. Kaupan työllisten määrän kasvu hiipui vuoden viimeisellä neljänneksellä
  4. Kaupan näkymät vakaat
  5. Fokus: Rautakauppa kasvaa pirteästi
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan suotuisa kehitys jatkui myös loka-joulukuussa. Kaupan liikevaihto nousi reippaasti vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo kasvoi yhä merkittävästi nopeammin kuin myynnin määrä pääosin polttoaineiden hintojen nousun seuraksena. Liikevaihdon kasvuvauhti pysyi ennallaan vähittäiskaupassa, mutta laski sekä auto- että tukkukaupassa vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Työllisten määrän kasvu pysähtyi kaupassa. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei merkittävästi muutu seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myyntiodotukset olivat neljännen vuosineljänneksen lopussa hieman heikommat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin kasvuluvut olisivat olleet selvästi pienemmät ilman pienten yritysten kasvun kiihtymistä viimeisellä neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Autokaupan kasvusta suurin osa tulikin pienistä yrityksistä loka-joulukuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 viimeiselläkin neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan, mutta työllisten määrän arvioitiin pysyvän vakaana helmi- ja huhtikuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myyntiä vauhdittivat loka-joulukuussa erityisesti pienet yritykset. Kasvun hidastumista verrattuna edeltävään neljännekseen kuitenkin selittää pääosin se, että suuret yritykset sekä ylipäätänsä kasvaneet yritykset toivat kasvua selvästi vähemmän kuin kolmannella neljänneksellä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2006