Suomi on bioenergian suurvalta

  1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
  2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
  3. Puu ja turve sopivat yhteen
  4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
  5. Bio-osuuksissa on haasteita
  6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
  7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
  8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Bio-osuuksissa on haasteita

Liikenteen biopolttoaineiden käyttö on yksi keino vähentää tieliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Suomessa biopolttoaineiden käyttö liikenteessä on Suomessa vielä alkutaipaleella; biokomponenttien osuus oli vain 0,1 prosenttia vuonna 2004 ja käyttö loppui lähes kokonaan verotuen päätyttyä vuoden 2004 jälkeen. Liikenteen biopolttoaineiden käyttö tulee kuitenkin kasvamaan tulevaisuudessa. Suomen hallitus on velvoittanut öljynjakeluketjut lisäämään myymiinsä polttoaineisiin biokomponentteja. Vuonna 2008 polttonesteiden bio-osuuden on oltava yksi prosentti, seuraavana vuonna kaksi prosenttia ja vuonna 2010 kolme prosenttia. Täyttä EU-tavoitetta, 5,75 prosenttia, ei pidetä realistisena tällä aikataululla Suomessa. Liikenteessä biopolttonesteitä voidaan käyttää sekä bensiini- että dieselpolttomoottoreissa. Etanoli ja metanoli sopivat bensiinin korvaajaksi, biodiesel taas dieselmoottoriin.

Bensiiniin joukkoon sekoitettava etanoli on tuotu Suomeen Brasiliasta tai se on tislattua ylijäämäviiniä Keski-Euroopasta. Etanolin hinnan noustua kotimaahan on käynnistynyt useita tehdashankkeita etanolin tuottamiseksi. Raaka-aineena kotimaiselle etanolituotannolle ovat pääasiassa viljeltävät viljakasvit kuten ohra. Lannoitteiden aiheuttamat päästöt sekä viljan korjuussa ja kuljetuksessa kulutettava fossiilinen energia vähentävät biopolttoaineiden myönteistä vaikutusta. Maailmalla liikenteen biopolttoaineeksi viljellään eniten maissia, vehnää ja sokeriruokoa.

Uusiutuvan energian käyttö v. 2006
yhteensä 356 petajoulea, 24 % energian kokonaiskulutuksesta

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007