Kaupan toimialakatsaus I/2007

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan työllisten määrä yhä nousussa tammi-maaliskuussa
  4. Kaupan näkymät ovat yhä valoisat
  5. Fokus: Verkkokaupan voimakas kasvu muualla kuin alan erikoisliikkeissä
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi yhä nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä puolestaan kohosi hieman verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä lisääntyy vuoden 2007 toisellakin neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa vieläkin valoisammat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin jo ennestään reipas kasvu kiihtyi poikkeuksellisen korkeaksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Etenkin pienissä ja suurissa yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Myös autokaupassa kasvua kertyi enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan toisellakin neljänneksellä.

Myös tukkukaupan voimakas myynnin kasvu jatkui tammi-maaliskuussa, joskin hitaammin kuin loka-joulukuussa. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät pienet alan yritykset kuten edellisvuonnakin. Sen sijaan toimialan liikevaihdon kasvu oli edellistä neljännestä vaisumpaa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2007

Jaa