Maaseudulla yritystoimintaa koneurakoinnista energiantuotantoon

 1. Maaseudun pienyrityksistä lähes 60 prosenttia palvelualoilla
 2. Maaseudun yritykset jakautuvat tasaisesti
 3. Yrittäjyydellä maakunnissa erilainen painoarvo
 4. Perustuotantotilat vähenevät
 5. Passiivisia tiloja lähes 80 000
 6. Tilat monialaistuvat
 7. Monialaisuus yleisintä Uudellamaalla, Lapissa ja Ahvenanmaalla
 8. Tilojen muu yritystoiminta pääosin pienimuotoista
 9. Maaseutuyrittäjyyden tulevaisuuteen uskotaan
 10. Rakennemuutos vielä kesken
 11. Yhteishankkeella muutos hallintaan
 12. Esimerkki nousevasta yrittäjyydestä:
  Monipuolinen hevosala pitää maaseutua elävänä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhteishankkeella muutos hallintaan

Toteutunut kehitys on synnyttänyt Suomeen muun muassa maaseudunmuutoksen hallinta  -hankkeen, jota on rahoitettu 2000-luvulla kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyden politiikkaohjelman, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja Euroopan sosiaalirahaston varoista. Hankkeeseen liittyy valmennusohjelma, jonka avulla maaseudun murrosta halutaan hallita.

Valmennusohjelman tavoitteena on kanavoida maataloudesta luopuvien työikäisten ihmisten yritteliäisyyttä uusille urille tai löytää heille maatalouteen niveltyviä sivuelinkeinoja, kuten maatilamatkailua ja muuta virkistyspalvelua. Toimien kohteena voivat olla muutkin maaseudulla asuvat pienyrittäjät, jotka ovat samanlaisessa muutostilanteessa kuin varsinaiset maatalouden harjoittajat.

Lähteitä:

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike: Maatilojen muu yritystoiminta 2005, Helsinki 2006.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT: Maaseudun pienyritysrekisteri 2004.

MTK Etelä-Karjala: Esitys maaseudun muutoksenhallintatoiminnan (muutosvalmennus) soveltamisesta TE-keskusten pysyvään palvelujärjestelmään, Lappeenranta 12.05.2006.

Yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tilastokeskus

 

_________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.8.2007

Jaa