Teollisuuden toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat voimakkaassa laskussa
  4. Myynti väheni sekä kotimaassa että viennissä
  5. Teollisuuden palkkasumma laski edelleen
  6. Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen hyvin heikko
  7. Fokus:
  8. Suhdanneaikasarjojen kausitasoituksella olennainen rooli
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Faiz Alsuhail (09) 1734 2921
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne jatkui heikkona vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Tilanne oli vaikea kaikilla teollisuuden päätoimialoilla, mutta suhdannekehityksessä oli myös eroja toimialojen välillä. Tuotannon osalta tilanne on erityisen hankala metalliteollisuudessa, jossa tuotannon kausitasoitettu volyymi supistui entisestään vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Sen sijaan kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden tilanne oli valoisampi ja tuotanto kasvoi edellisestä neljänneksestä.

Liikevaihdon kehitys oli vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vielä tuotantoakin heikompaa, koska sitä puristi tuotannon supistumisen lisäksi myös hintojen lasku. Tuottajahinnat laskivat kaikilla päätoimialoilla, ja erityisen voimakasta lasku oli kemianteollisuudessa. Siksi kemianteollisuuden liikevaihto laski valoisammasta tuotantotilanteesta huolimatta jopa enemmän kuin muilla toimialoilla.

Vaikka teollisuusyritysten tulevaisuutta koskevat näkymät vaikuttavat yhä heikoilta, pieniä merkkejä suhdannetilanteen kohentumisesta on havaittavissa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrissä.

Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan uusien tilausten arvo kasvoi viime vuoden marraskuussa lähes 7 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös kausitasoitettu teollisuustuotanto kääntyi vuoden 2009 lopulla lievään kasvuun.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010

Jaa