Begrepp
Bruttoskuld


Bruttoskulden påverkas inte av finansiella fordringar (anläggningstillgångar).Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • EU

Jaa