Begrepp
Informationssektorn


None

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • OECD

Närbegrepp

NoneDefintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Begreppet informationssektor används i Finland som ett komplement till det av OECD rekommenderade ICT-sektorbegreppet. Begreppet omfattar förutom ICT-sektorn (informations- och kommunikationsteknologibranscherna) även innehållsproduktion:

  Varuproduktion
  Tjänsteproduktion
  Innehållsproduktion
  221 Förlagsverksamhet
  7413 Marknads- och opinionsundersökning
  7414 Konsultverksamhet avseende företagsledning
  744 Reklamverksamhet
  921 Film- och videoverksamhet
  922 Radio- och TV-programverksamhet
  924 Nyhetsservice

  I vissa fall är det nödvändigt att använda en mer vidsträckt definition av informationssektorn, som förutom ovannämnda branscher även omfattar nedan angivna branscher för innehållsproduktion:

  Informationssektorn i vidsträckt bemärkelse: ICT-sektorn + innehållsproduktionen + följande branscher:

  222 Grafisk produktion
  223 Reproduktion av inspelningar
  73 Forskning och utveckling
  71401 Uthyrning av videofilmer
  7485 Sekreterar- och översättningstjänst
  (923 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet)
  (925 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.).  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa