Begrepp
Intranät


Skyddad nättjänst baserad på internetteknologi som är avsedd att användas uteslutande av ett företags egen personal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa