Begrepp
Oreglerad fordran


En oreglerad fordran grundar sig på ett avtalsbrott. En fordran blir en oreglerad fordran, då ränte- eller kapitalbeloppet, hela eller en del av det, varit förfallet till betalning och obetalt i 90 dagar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa