Begrepp
Internationell vägtrafik


Transporter från Finland till utlandet och från utlandet till Finland, transporter mellan tredje länder och cabotage.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa