Begrepp
Barnfamilj


En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa