Begrepp
Uppskjutna skattefordringar och -skulder


Skatteskulder och -fordringar på grund av periodiseringsskillnader eller andra temporära skillnader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa