Begrepp
Buss


Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • AKE

Närbegrepp


Jaa