Begrepp
LULUCF


Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Redovisas i den nationella inventeringen av växthusgaser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa