Begrepp
Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet


Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner av engångskaraktär som avviker från kreditinstitutets ordinarie verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa