Begrepp
Icke förnybart avfall


Icke förnybara avfall.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa