Begrepp
Studieskuld


Med studieskuld avses studieskuld som garanteras av staten eller Ålands landskapsstyrelse.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa