Begrepp
Postadress


Postadressen är den adress till vilken ett företag eller en enhet av företagstyp vill ha sina postförsändelser. Postadressen består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) eller PB-adress samt av postnummer och postkontor.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa