Begrepp
Straffanstalt


Straffanstalter är fängelser, öppna anstalter och ungdomsfängelser.

Fängelser är antingen slutna anstalter eller öppna fängelser.

Till öppna anstalter räknas öppna fängelser, arbetskolonier samt andra straffanstalter och anstaltsavdelningar som av Brottspåföljdsverket utsetts till öppna anstalter. Ett öppet fängelse är en självständig anstalt, medan en öppen fängelseavdelning är en avdelning som administrativt är underställd en sluten anstalt. Arbetskolonier grundas för bestämda arbetsprojekt, t.ex. för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla objekt i samarbete med museiverket (bl.a. Sveaborg) och andra samhällsviktiga byggnads- och renoveringsarbeten.

Ett ungdomsfängelse är antingen en separat anstalt eller en anstaltsavdelning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Straffanstalter (anstaltstyper) är slutna fängelser och öppna anstalter.

Till öppna anstalter räknas öppna fängelser, öppna fängelseavdelningar och arbetskolonier som av Brottspåföljdsverket utsetts till öppna anstalter. Ett öppet fängelse är en självständig anstalt, medan en öppen fängelseavdelning är en avdelning som administrativt är underställd en sluten anstalt.
Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa