Begrepp
Mekanism för övervakning av växthusgaser (EU)


En av EU-parlamentet och rådet fastställd mekanism för övervakning av växthusgaser och genomförande av Kyotoprotokollet. Mekanismen förpliktar medlemsländerna att delta i EU:s gemensamma inventering av växthusgaser och annan övervakning och utvärdering av klimatpolitiken och de åtgärder som vidtagits på klimatpolitikens område.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa