Ämnen
Miljö och natur

Växthusgaser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över växthusgaser innehåller Finlands utsläpps- och upptagsuppgifter. Inventeringen av växthusgaser används för uppföljning av nationella åtgärder för utsläppsminskning och uppföljning av Finlands internationella minskningsåtaganden. Både snabbestimat och preliminära och slutliga uppgifter offentliggörs årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

I rapporteringen av utsläpp och upptag av växthusgaser inleds en ny period – uppgifterna publiceras med de GWP-koefficienter som anges i IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen exklusive sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 47,7 miljoner ton CO₂-ekv., vilket är 0,07 miljoner ton mindre än år 2020. Markanvändningssektorn (LULUCF) var för första gången en nettoutsläppskälla, med 2,1 miljoner ton CO₂-ekv.

Läs mer

meddelande | Växthusgaser 2021, snabbestimat

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
25.05.2022

Finlands växthusgasutsläpp exklusive och inklusive LULUCF -sektorn 1990-2021* (GWP=AR5)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
1990Utsläppen utan LULUCF71 402
Utsläppen med LULUCF57 908
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-13 494
1991Utsläppen utan LULUCF69 339
Utsläppen med LULUCF42 968
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 370
1992Utsläppen utan LULUCF67 956
Utsläppen med LULUCF47 460
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 496
1993Utsläppen utan LULUCF70 186
Utsläppen med LULUCF49 639
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 547
1994Utsläppen utan LULUCF75 754
Utsläppen med LULUCF61 956
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-13 799
1995Utsläppen utan LULUCF72 003
Utsläppen med LULUCF58 748
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-13 256
1996Utsläppen utan LULUCF77 967
Utsläppen med LULUCF57 599
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 368
1997Utsläppen utan LULUCF76 650
Utsläppen med LULUCF60 972
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-15 677
1998Utsläppen utan LULUCF72 937
Utsläppen med LULUCF58 470
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-14 467
1999Utsläppen utan LULUCF72 291
Utsläppen med LULUCF57 070
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-15 222
2000Utsläppen utan LULUCF70 362
Utsläppen med LULUCF55 237
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-15 125
2001Utsläppen utan LULUCF75 690
Utsläppen med LULUCF59 008
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-16 682
2002Utsläppen utan LULUCF78 079
Utsläppen med LULUCF60 138
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-17 941
2003Utsläppen utan LULUCF85 673
Utsläppen med LULUCF66 855
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-18 817
2004Utsläppen utan LULUCF81 927
Utsläppen med LULUCF62 011
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-19 916
2005Utsläppen utan LULUCF69 905
Utsläppen med LULUCF49 320
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 585
2006Utsläppen utan LULUCF81 287
Utsläppen med LULUCF55 271
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 017
2007Utsläppen utan LULUCF79 621
Utsläppen med LULUCF62 617
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-17 004
2008Utsläppen utan LULUCF71 472
Utsläppen med LULUCF51 413
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 058
2009Utsläppen utan LULUCF67 881
Utsläppen med LULUCF34 473
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-33 409
2010Utsläppen utan LULUCF75 743
Utsläppen med LULUCF53 916
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-21 827
2011Utsläppen utan LULUCF67 970
Utsläppen med LULUCF45 881
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-22 089
2012Utsläppen utan LULUCF62 413
Utsläppen med LULUCF37 700
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-24 713
2013Utsläppen utan LULUCF62 827
Utsläppen med LULUCF44 367
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-18 460
2014Utsläppen utan LULUCF58 629
Utsläppen med LULUCF37 642
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 987
2015Utsläppen utan LULUCF55 048
Utsläppen med LULUCF36 158
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-18 890
2016Utsläppen utan LULUCF57 932
Utsläppen med LULUCF40 146
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-17 786
2017Utsläppen utan LULUCF55 106
Utsläppen med LULUCF38 694
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-16 412
2018Utsläppen utan LULUCF56 173
Utsläppen med LULUCF48 649
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-7 525
2019Utsläppen utan LULUCF52 762
Utsläppen med LULUCF39 041
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-13 721
2020Utsläppen utan LULUCF47 758
Utsläppen med LULUCF30 323
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-17 435
2021*Utsläppen utan LULUCF47 685
Utsläppen med LULUCF49 830
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF2 144
25.05.2022

Växthusgasutsläpp från energisektorn i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

25.05.2022

Växthusgasutsläpp vid industriprocesser och användning av produkter i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

25.05.2022

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk i Finland under 1990-2021* (GWP=AR5)

25.05.2022

Växthusgasutsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pia Forsell
utvecklingschef
029 551 2937
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna