Begrepp
Systerföretag


Systerföretagen är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa