Olycksfallskvot

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetstagare inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetstagare får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallskvot avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetstagare. Olycksfallskvoten beräknas per 1 000 arbetstagare i fråga om olycksfall som lett till minst tre dagars sjukfrånvaro. Vid olycksfall med dödlig utgång beräknas olycksfallskvoten per 100 000 arbetstagare.

Statistik där definitionen används

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Begrepp och definitioner > Olycksfallskvot

Statistikinfo

Begrepp och definitioner

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter