Begrepp
Telekommunikationstjänster


Telekommunikationstjänster omfattar telefon-, telex-, telegram-, kabel-, satellit-, e-post- och telekonferenstjänster. Också nättjänster inom företagslivet hör till den här gruppen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa