Begrepp
Informationstekniska färdigheter


Med informationstekniska färdigheter avses färdigheter att effektivt kunna använda tillgängliga program (t.ex. kontorsprogram eller andra program som behövs för arbetet).

Med arbete som kräver IT- färdigheter avses ett sådant arbete där informationstekniken är ett viktigt arbetsredskap för arbetstagaren och som används intensivt i det dagliga arbetet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa