Begrepp
Branschenhet


En branschenhet är ett företag eller en del av ett företag som huvudsakligen verkar inom en enda bransch. Den avgränsas inte regionalt till ett område, utan den täcker företagets alla arbetsställen som verkar inom en viss näringsgren. Varje företag har en eller flera branschenheter.

Definitionen av branschenhet bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EG 177/2008) rörande företagsregister.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • En branschenhet är ett företag eller en del av ett företag som huvudsakligen verkar inom en enda bransch. Den avgränsas inte regionalt till ett område, utan den täcker företagets alla arbetsställen som verkar inom en viss näringsgren. Varje företag har en eller flera branschenheter.

  Definitionen av branschenhet bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696) och på förordningen (EEG 1993/2186) rörande företagsregister.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

  Källorganisation

  • EU

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa