Årsstatistik över företag i företagsregistret

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Årsstatistiken över företag i företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och koncerner i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är indelade efter arbetsställe, region, ägartyp, juridisk form och storleksklass.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna