Begrepp
Tobaksaccis


Om tobaksaccis stadgas i lagen om tobaksaccis (1470/1994). Tobaksaccis påförs tobaksprodukter. Tobaksaccisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris enligt den skattskyldiges anmälan. För cigarretter, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa