Begrepp
Tobaksprodukt


Med tobaksprodukter avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak, genetiskt modifierad eller ej, och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.

Till tobaksprodukter räknas cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak, finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, tuggtobak, snus, cigarrettpapper samt andra produkter som innehåller tobak.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa