Begrepp
Förändringar i arbetsinsatsen


I statens produktivitetsstatistik anges förändringen i arbetsinsatsen med förändringen i arbetsmängden (årsverken, arbetsdagar eller arbetstimmar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa